Artystyczna Rezerwa Twórcza

Hits: 260

Grupę Artystyczna Rezerwa Twórcza tworzą obecni i byli pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz absolwenci tej uczelni. Jesteśmy ludźmi pełnymi pasji i wrażliwości społecznej. Interesuje nas kultura i sztuka. Jako amatorzy malujemy, tworzymy rękodzieło, piszemy prozę i poezję. Jesteśmy też autorami fotografii oraz rzeźb. Do tworzenia swoich prac używamy różnych technik. Zapraszamy do zapoznania się z naszą twórczością.